fbpx

OPI AS100 DUAL SIDE FOOT FILE WITH DISPOSABLE FILE

฿1,850.00

ตะไบขัดส้นเท้าสองด้าน ชนิดลอกออกได้ ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรค  สามารถลอกออกเพื่อเปลี่ยนใหม่ได้ทั้งสองด้านหลังจากใช้งาน