fbpx

พิธีไหว้ตรุษจีน บริษัทดีว่าซัพพลาย ปี2566

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด
🏮ได้ร่วมจัดพิธีไหว้ #ตรุษจีน ประจำปี 𝟮𝟱𝟲𝟲🏮
เพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานในเครือทุกท่าน ให้มั่งมีศรีสุข 
ประสบความสำเร็จในการทำงาน ตลอดปีและตลอดไป🏮🧧